Stichting

Stichting Villa met Uitzicht is gevestigd te Velsen en ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 63185083.

Het doel van de stichting is als volgt in de statuten beschreven:

‘het doen bevorderen van het luisteren naar hoogwaardige klassieke muziek teneide de link te leggen tussen de behoefte van de mens aan geestverruiming en ontspanning enerzijds en de inspiratie en inwendige verrijking van klassieke muziekbeleving en achtergronden anderzijds en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.’