Stichting

Stichting Villa met Uitzicht is gevestigd te Arkel en ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 63185083.

Het bestuur bestaat uit:
Hans Mosselman
Nordin Bellari
Hanneke Rudelsheim

Het doel van de stichting is als volgt in de statuten beschreven:

‘het doen bevorderen van het luisteren naar hoogwaardige klassieke muziek teneinde de link te leggen tussen de behoefte van de mens aan geestverruiming en ontspanning enerzijds en de inspiratie en inwendige verrijking van (klassieke) muziekbeleving en achtergronden anderzijds en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.’

Dat is advocatentaal voor: wij willen zoveel mogelijk mensen raken en inspireren met (klassieke) muziek en mooie, aansprekende verhalen. Dat doen we met theatrale voorstellingen zowel in de gevestigde concertzaal als daarbuiten.

De stichting is bereikbaar via bureau@villametuitzicht.nl